ประกันชั้น 2 พลัส ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ?

อย่างที่บอกว่าประกันชั้น 2 มีความคุ้มครองรองจากประกันรถยนต์ชั้น 1 จึงมีเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครองครอบคลุมอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนสิ่งอื่น ๆ ที่มิใช่ยานพาหนะทางบก เช่น

ขับชนต้นไม้
ชนฟุตบาท
ชนรั้ว
หรือขับเฉี่ยวเสา
พูดง่าย ๆ คือ ไม่คุ้มครองเหตุที่คู่กรณีมิใช่รถยนต์นั้นเอง

ประกันชั้น 2+ ไม่คุ้มครองค่าซ่อมนะครับ คุณจะต้องจ่ายเงินซ่อมแซมรถยนต์ด้วยตัวเองนะ และประกันชั้น 2 พลัส ยังไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่ผู้เอาประกันไม่ทราบป้ายทะเบียน หรือไม่สามารถระบุรายละเอียดของคู่กรณีได้ คุณอาจจะต้องจ่ายค่าซ่อมรถเองเช่นกัน และนี่คือความคุ้มครองที่ทำให้ประกันชั้น 2 พลัสแตกต่างจากประกันชั้น 1 นั้นเอง

“ประกันชั้น 2+ คุ้มครองรองจากประกันชั้น 1 มีข้อดี คือ เบี้ยประกันไม่แพง”